Tämän verkkopalvelun julkaisija on HaloKodit Oy. Verkkopalvelujen käyttämistä koskevat nämä yleiset käyttöehdot, joihin kehotamme tutustumaan ennen vierailuanne halokodit.fi verkkosivuilla. Sivuillamme voi olla erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, joihin sovelletaan näitä yleisiä käyttöehtoja toissijaisesti.

Vastuurajoitukset

Verkkopalvelua ylläpidetään jotta kaikilla olisi mahdollisuus tutustua yrityksemme tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin. Olemme pyrkineet varmistamaan sivujemme tietosisällön oikeellisuuden. Sitoudumme kuitenkin vain siihen, että tarjoamme sivumme sellaisina ja siten kuin ne ovat. Sivuillamme voi olla linkkejä ja muita viittauksia toisten ylläpitämiin Internet -sivuihin, joiden sisältöä tai saatavuutta emme kontrolloi.

Tekijänoikeudet

Näiden sivujen tekijänoikeudet, oikeudet sivujen ulkoasuun ja tietokantoihin sekä muut immateriaalioikeudet näiden sivujen sisältöön (sisältäen esimerkiksi tekstin, kuvat ja äänet) kuuluvat Halokodit Oy:lle.

Näiden sivujen sisällön kopioiminen, levittäminen, jakelu tai muu käyttäminen on sallittua vain siinä määrin kuin se lainsäädännössä on sallittu. Kaikki muu näiden sivujen sisällön käyttäminen edellyttää HaloKodit Oy:n antamaa kirjallista suostumusta.

Asiakkaalla on kuitenkin lupa tallettaa sivuja tietokoneellaan tai tulostaa niitä yksityishenkilön omaan, henkilökohtaiseen käyttöön. Sivujen sisältöä lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Muut ehdot

HaloKodit Oy:llä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, verkkopalvelusivujen ja niiden sisältämien palveluiden sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä sivujen käyttämiseksi tarvittavien laitteiden vaatimuksia tai estää pääsy näille sivuille tai lakkauttaa palvelu.